Кофички с директен печат – 118-190мм2019-01-31T15:54:07+00:00

Кофички с директен печат – 118-190мм

Код – PS 118/200
Диаметър – 118 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 118/350
Диаметър – 118 mm
Вместимост – 350 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 118/500 – SA
Диаметър – 118 mm
Вместимост – 500 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 118/500
Диаметър – 118 mm
Вместимост – 500 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 120/450 – H
Диаметър – 120 mm
Вместимост – 450 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 120/500 – Y
Диаметър – 120 mm
Вместимост – 500 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 118/650
Диаметър – 118 mm
Вместимост – 650 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 120/400
Диаметър – 120 mm
Вместимост – 400 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 120/450 – H
Диаметър – 120 mm
Вместимост – 450 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 120/500 – Y
Диаметър – 120 mm
Вместимост – 500 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 132/500
Диаметър – 132 mm
Вместимост – 500 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 132/800
Диаметър – 132 mm
Вместимост – 800 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 132/900
Диаметър – 132 mm
Вместимост – 900 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 132/1000
Диаметър – 132 mm
Вместимост – 1 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/650
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 650 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 160/750 – B
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 750 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 160/750 – R
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 750 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 160/800
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 800 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 160/900
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 900 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 160/901
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 900 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1000 – M
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1000 – MK
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1000 – P
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1000 – R
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1000 – RHD
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1000 – RHD
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1000 -T
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1000
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1100 – RO
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,1 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1250 – RO
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1250 ml
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1250
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1250 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1300 – AK
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,3 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1300
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,3 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1500 – 1
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,5 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1500 – 1
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,5 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1500
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,5 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1600 – 0
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,6 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1600
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,6 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1601
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,6 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1601
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,6 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/1601
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,6 L
Материал – Полистирол

Код – PS 160/1601
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 1,6 L
Материал– Полистирол

Код – PS 160/2000
Диаметър – 160 mm
Вместимост – 2 L
Материал – Полистирол

Код – PS 180/1000
Диаметър – 180 mm
Вместимост – 1 L
Материал– Полистирол

Код – PS 180/1600
Диаметър – 180 mm
Вместимост – 1,6 L
Материал – Полистирол

Код – PS 190/1400 – T
Диаметър – 190 mm
Вместимост – 1,4 L
Материал– Полистирол

Код – PS 190/2500 – 0
Диаметър – 190 mm
Вместимост – 2,5 L
Материал – Полистирол

Код – PS 190/3000
Диаметър – 190 mm
Вместимост – 3 L
Материал– Полистирол