Кофички с директен печат – 70-90мм2019-02-09T20:12:42+00:00

Кофички с директен печат – 70-90мм

Art. № Обем Диаметър Материал
PS 70/100 100мл Ø 70 mm Полистрол
PS 70/150 150мл Ø 70 mm Полистрол
PP 70/180 180мл Ø 70 mm Полипропилен
PP 71/200 200мл Ø 71 mm Полипропилен
PS 75/80 80мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/100-P 100мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/100-S 100мл Ø 75 mm Полистрол
PP 75/100 100мл Ø 75 mm Полипропилен
PP 75/110 110мл Ø 75 mm Полипропилен
PS 75/115-SLV 100мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/115-T 100мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/100-SR 100мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/125-AK 125мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/125 125мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/150 150мл Ø 75 mm Полистрол
PP 75/140-SLV 140мл Ø 75 mm Полипропилен
PP 75/150-M 150мл Ø 75 mm Полипропилен
PS 75/150-AK 150мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/150-S 150мл Ø 75 mm Полистрол
PP 75/153 150мл Ø 75 mm Полипропилен
PP 75/155 150мл Ø 75 mm Полипропилен
PS 75/150-0 150мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/160 160мл Ø 75 mm Полистрол
PP 75/180 180мл Ø 75 mm Полипропилен
PS /PP 75/200-A 200мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/200-D 200мл Ø 75 mm Полистрол
PP 75/200-T 200мл Ø 75 mm Полипропилен
PP 75/200 200мл Ø 75 mm Полипропилен
PS/PP 75/200 200мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/210 210мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/212 200мл Ø 75 mm Полистрол
PS/PP 75/213 200мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/200-S 200мл Ø 75 mm Полистрол
PS/PP 75/250 250мл Ø 75 mm Полистрол
PP 75/258 250мл Ø 75 mm Полипропилен
PP 75/250 250мл Ø 75 mm Полипропилен
PS 75/270 270мл Ø 75 mm Полистрол
PS 75/275 275мл Ø 75 mm Полистрол
PS 80/100 100мл Ø 80 mm Полистрол
PS 90/350 350мл Ø 90 mm Полистрол

Код – PS 70/100
Диаметър – 70 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 70/150
Диаметър – 70 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 70/180
Диаметър – 70 mm
Вместимост – 180 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 70/180
Диаметър – 70 mm
Вместимост – 180 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 71/200
Диаметър – 71 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 75/80
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 80 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/100 – P
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/100 – P
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/100 – S
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 75/100
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 75/110
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 75/115 – SLV
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/115 – T
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/115 – T
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/100 – SR
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/125 – AK
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 125 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/100 – SR
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/125 – AK
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 125 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 75/150 – M
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 75/150 – AK
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/150
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/150 – S
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 75/153
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 75/153
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 75/153
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 75/153
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 75/160
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 160 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/180
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 180 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/200 – A
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/200 – D
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 m
Материал – Полистирол

Код – PP 75/200 – T
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 75/200
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 m
Материал – Полипропилен

Код – PP 75/200
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 75/200
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 m
Материал – Полистирол

Код – PS 75/210
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/212
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 m
Материал – Полистирол

Код – PP 75/213
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 75/213
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 m
Материал – Полистирол

Код – PS 75/213
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/200 – S
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 200 m
Материал – Полистирол

Код – PS 75/250
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 250 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 75/258
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 250 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 75/250
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 250 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 75/270
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 250 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/270
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 270 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 75/275
Диаметър – 75 mm
Вместимост – 275 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 80/100
Диаметър – 80 mm
Вместимост – 100 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 90/350
Диаметър – 90 mm
Вместимост – 350 ml
Материал – Полистирол