Кофички с директен печат – 95-110мм2019-01-31T15:40:51+00:00

Кофички с директен печат – 95-110мм

Код – PP 95/130
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 130 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 95/150 M
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 95/170 E
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 170 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 95/180
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 180 m
Материал – Полипропилен

Код – PS 95/200 – 1
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/200 – N
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/200 – S
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/200 – T
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/200 – Y
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 95/200
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 95/202
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 200 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 95/250
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 250 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 95/300 – Y
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 95/300
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/301
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/302
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 95/302
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/401
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/350
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 350 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/400 – A
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 370 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/370
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 370 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 95/400 – Y
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 400 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 95/400
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 400 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 95/402
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 400 ml
Меатериал – Полистирол

Код – PS 95/402
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 400 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 95/404
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 400 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 95/450
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 450 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/500
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 500 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 95/500
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 500 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 95/500
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 500 ml
Материал – Полипропилен

Код – PS 100/150
Диаметър – 100 mm
Вместимост – 150 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 100/300
Диаметър – 100 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 100/500
Диаметър – 100 mm
Вместимост – 500 ml
Материал – Полистирол

Код – PS 110/500
Диаметър – 110 mm
Вместимост – 500 ml
Материал – Полистирол

Код – PP 95 /402
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 400 ml
Материал – Полипропилен

Код – PP 95/300 P
Диаметър – 95 mm
Вместимост – 300 ml
Материал – Полипропилен