Квадратни кофи2019-02-19T22:03:36+00:00

Квадратни кофи

Алмер ЕООД е официален представител на немската компания Jokey Group за България. Jokey Group е създадена през 1968 г., като и до днес компанията е един от водещите производители на опаковки от полипропилен в световен мащаб. Опаковките на Jokey Group са подходящи както за хранителни, така и за нехранителни продукти, а производството им отговаря на най-високите международни и европейски стандарти за качество. Портфолиото включва опаковки в разнообразни форми и размери от 120ml до 35L. Всички продукти на Jokey Group могат да бъдат произведени допълнително с вграден етикет (IML), където възможностите за реклама и дизайн са почти неограничени.

Код – P390
Вместимост – 139мл
Размери – 74мм x 74мм x 49мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-23000бр.

Код –P147
Вместимост – 250мл
Размери – 104мм x 104мм x 47,3мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-8000бр.

Код – P403
Вместимост – 400мл
Размери – 125мм x 125мм x 40мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-6000бр.

Код –P148
Вместимост – 400мл
Размери – 104мм x 104мм x 62,3мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-8000бр.

Код – P146
Вместимост – 525мл
Размери – 104мм x 104мм x 84,8мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-7000бр.

Код –JETS 600
Вместимост – 530мл
Размери – 97мм x 97мм x 90,3мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-6480бр.

Код – P149
Вместимост – 635мл
Размери – 104мм x 104мм x 99,5мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-5500бр.

Код –P405
Вместимост – 650мл
Размери – 125мм x 125мм x 70мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-4300бр.

Код – P406
Вместимост – 1,00л
Размери – 125мм x 125мм x 130мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-2500бр.

Код –JETS 10
Вместимост – 1,15л
Размери – 129мм x 129мм x 110мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Не
Фолиране– Да
Дръжка– Не
Европалет-3240бр.

Код – C602
Вместимост – 1,15л
Размери – 129мм x 129мм x 110мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Не
Европалет-3240бр.

Код –C601
Вместимост – 1,68л
Размери – 178мм x 178мм x 80,7мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Да
Европалет

Код – C702
Вместимост – 1,91л
Размери – 178мм x 178мм x 101мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Да
Европалет

Код –JETS 20
Вместимост – 2,11л
Размери – 188мм x 188мм x 85,7мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Не
Европалет-1440бр.

Код – C701
Вместимост – 2,29л
Размери – 178мм x 178мм x 115,2мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Да
Европалет

Код –JETQ 30
Вместимост – 2,90л
Размери – 199мм x 199мм x 127мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Да
Дръжка– Да
Европалет-1920бр.

Код – JETQ 50
Вместимост – 5,40л
Размери – 199мм x 199мм x 202мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Да
Дръжка– Да
Европалет-1920бр.

Код –AO 30
Вместимост – 5,80л
Размери – 243мм x 243мм x 125мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Да
Европалет-1000бр.

Код – JETQ 80
Вместимост – 8,50л
Размери – 287мм x 248мм x 180мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Да
Дръжка– Да
Европалет-660бр.

Код –A100
Вместимост – 10,60л
Размери – 243мм x 243мм x 230мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Да
Европалет-1000бр.

Код – JETQ 105
Вместимост – 10,70л
Размери – 287мм x 248мм x 216мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Да
Дръжка– Да
Европалет-660бр.

Код –JETQ120
Вместимост – 11,90л
Размери – 287мм x 248мм x 243мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Да
Дръжка– Да
Европалет-660бр.

Код – A180
Вместимост – 18,00л
Размери – 290мм x 290мм x 312мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Да
Европалет-640бр.

Код –JETQ 350
Вместимост – 35,40л
Размери – 398мм x 398мм x 369мм(в)
IML – Да
Щрак-капак– Да
Фолиране– Не
Дръжка– Да
Европалет-168бр.