II-ри Българо-Турски бизнес форум 10.05.2018г.

Фирма “Алмер” бе официален спонсор на II-рия Българо-Турски бизнес форум, насочен към добрите практики и възможности за инвестиции, съвместна работа и партньорство между България и Турция . На него бяха представени нови възможности и успешните инструменти за нови инвестиции и развитие на бизнеса между двете съседни държави. Във форума специално участие взеха турски фирми предприемачи и инвеститори с интерес за бизнес в България и в частност към Южния регион.

Целта на този проект беше да се проведат двустранни срещи между турските и българските фирми, които да допринесат за създаването на нови и утвърждаване на съществуващите контакти между бизнеса от двете страни.

2019-02-14T11:17:33+00:00