Стартерни култури за промишлено производство2019-02-18T15:38:06+00:00

Project Description

ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СИРЕНЕ

MYStarter CM 10 Series е замразена суха млечна култура за директна инокулация. Съдържа специално подбрани Lactococcus lactis subsp. Lactis и Lactococcus lactis subsp. cremoris. Подходяща е за производството на сирене Фета, Котидж и Чедър.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 11,CM 12,CM 13
Продуциране на газ
Аромат
Киселинност при 35oC 10 MU/100 l инокулат.*  6 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CM 20 Series е замразена суха млечна култура за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis and Lactococcus lactis subsp. cremoris, които осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментация. Подходящ е за сирене Чедар, Фета и Котидж. Осигурява умерено киселинообразуване на продукта.

Основна информация

Продукти Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 21,CM 22,CM 23
Продуциране на газ
Аромат
Киселинност при 35oC 10 MU/100 l инокулат.* 6 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CM 30 Series е замразена суха млечна култура за директна инокулация. Съдържат специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis и Lactococcus lactis subsp. cremoris, които осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментация. Подходящ е за сирене Чедар, Фета и Котидж. Осигурява умерено киселинообразуване на продукта.

Основна информация

Продукти Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 31,CM 32
Продуциране на газ
Аромат
Киселинност при 35oC 10 MU/100 l инокулат.* 6 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CM 40 Series е замразена суха млечна култура за директна инокулация. Съдържат специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. Lactis. Осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментация. Подходящ е за сирене Чедар, Фета, Котидж и сирена произведени чрез ултра филтрация.
Основна информация

Продукти Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 41,CM 42, CM 43
Продуциране на газ
Аромат
Киселинност при 35oC inc.  10 MU/100 l инокулат.*  5 h 30 min, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CM 100 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis, и Lactococcus lactis subsp. сremoris. Осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментацията. Подходящи са за производството на сирене Чедар, Фета, Творог и Котидж . Тази серия има шест различни фагови алтернативи

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 101,CM 102,CM 103,CM 104,CM 105,CM 106
Продуциране на газ
Аромат
Киселинообразуване при 35oC  10 MU/100 l инокулум.* 5 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CT 110 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles осигуряващ контролирано киселинообразуване по време на ферментацията. Осигурява умерено подкисляване, чист аромат и ниско последващо киселинообразуване. Подходящи за Свежи сирена, Камамбер и Бри.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 111,CM 112,CM 113
Продуциране на газ
Аромат
Киселинообразуване при 35oC  10 MU/100 l инокулум.* 4 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CT 200 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris и Streptococcus salivarius ssp.thermophilus и осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментацията. Подходящи са за производството на Бяло саламурено сирене, Чедар, Фета, Колби, Едам, Гауда и Котидж. Те осигуряват умерено силен аромат.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CT201, CT202, CT203
Продууциране на газ +
Аромат
Киселинообразуване при 35oC  10 MU/100 l инокулум.* 5 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CT 210 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis и Streptococcus salivarius ssp.thermophilus. Те осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментацията. Подходящи са за производството на Бяло саламурено сирене, Чедар, Фета, Колби, Едам, Гауда и Котидж. Те осигуряват умерено силен аромат.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CT211, CT212, CT213
Продуциране на газ +
Аромат
Киселинообразуване при 35oC  10 MU/100 l инокулум.* 5 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

СТАРТЕРНИ КУКТУРИ ЗА МАСЛО И СМЕТАНА

MYStarter CM 50 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis,Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp.lactis biovar diacetylactis и Leuconostoc mesenteoides subs. cremoris. Те осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментацията. Подходящи са за производството на сирена, заквасена сметана, масло и сметанени продукти. Те осигуряват умерено силен аромат.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 51,CM 52
Продуциране на газ +
Аромат
Киселинообразуване при 35oC  10 MU/100 l инокулум. 6 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CM 60 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp.lactis biovar diacetylactis  и Leuconostoc mesenteoides subs. cremoris. Те осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментацията. Подходящи са за производството на сирене, заквасена сметана и сметанени продукти. Те осигуряват силен аромат.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CM 61,CM 62
Продуциране на газ + +
Аромат + +
Киселинообразуване при 35oC  10 MU/100 l инокулум.* 6 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CT 230 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp.lactis biovar diacetylactis и Leuconostoc mesenteoides subs. Cremoris. Те осигуряват контролирано киселинообразуване по време на ферментацията. Подходящи са за производството на крема сирене и кисело-сметанени продукти. Те осигуряват силен аромат и добра текстура.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури CT231, CT232
Продуциране на газ + +
Аромат + +
Киселинообразуване при 35oC  10 MU/100 l инокулум.* 5 h, pH:6,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ ЗА КАШКАВАЛ И МОЦАРЕЛА

MYStarter CT 320 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа съдържа специално подбрани Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles и осигурява контролирано подкиселяване по време на ферментацията. Тя осигурява бързо подкиселяване и чист аромат. Могат да бъдат използвани за производство на пица продукти тип падта филата като Моцарела, сирена за пица /Кашкавал/.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротацонни култури CT 321,CT 322,CT 323
Продуциране на газ
Аромат
Киселинообразуване при 40 oC 10MU/100l инокулат.* 4 h 30 min, pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CT 330 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и осигурява контролирано подкиселяване по време на ферментацията. Тя осигурява бързо подкиселяване и чист аромат. Могат да бъдат използвани за производство на пица продукти тип падта филата като Mоцарела, пица сирене /Кашкавал/.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротацонни култури CT 331,CT 332
Продуциране на газ
Аромат
Киселинообразуване при 40 oC 10MU/100l инокулат.*  4 h 30 min, pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CH 340 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus и Lactobacillus helveticus и осигурява контролирано подкиселяване по време на ферментацията. Тя осигурява бързо подкиселяване и чист аромат. Особено подходящ за производството на сирена за пица като „КАШКАВАЛ“, поради минималният риск от изгаряне при производството на пица.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротацонни култури CH 341,CH 342, CH 343
Продуциране на газ
Аромат
Киселинообразуване при 40 oC 10MU/100l инокулат.*  5 h , pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CH 350 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани Streptococcus salivarius ssp. thermophiles, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus и Lactobacillus helveticus и осигурява контролирано подкиселяване по време на ферментацията. Наличието на Lactobacillus helveticus допринася за засиленият продуциране на аромат поради протеиназната и пептидазна активност. Тя осигурява бързо подкиселяване и чист аромат. Особено подходящ за сирене за пица като „КАШКАВАЛ“, поради минимален риск от изгаряне при производството на пица.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротацонни култури CH 351,CH 352, CH 353
Продуциране на газ
Аромат +
Kиселинообразуване при 40 oC 10MU/100 l инокулат.* 4 h , pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CH 360 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани Streptococcus salivarius ssp. thermophiles, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus и Lactobacillus helveticus и осигурява контролирано подкиселяване по време на ферментацията. Наличието на Lactobacillus helveticus допринася за засиленият продуциране на аромат поради протеиназната и пептидазна активност. Тя осигурява бързо подкиселяване и чист аромат. Особено подходящ за сирене за пица като „КАШКАВАЛ“, поради минимален риск от изгаряне при производството на пица.

Основна информаци

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротацонни култури CH 361,CH 362
Продуциране на газ
Аромат
Киселинообразуване при 40 oC 10MU/100l инокулат.* 4 h , pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter CH 380 Series съдържа специално подбрани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis,Lactococcus lactis subsp. cremoris  streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Lactobacillus helveticus като осигурява контролирано подкиселяване по време на ферментацията. Наличието на Lactobacillus helveticus допринася за засиленият продуциране на аромат по време на зреенето на продукта.

Основна информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 50 MU, 100 MU, 200 MU
Ротацонни култури CH 381,CH 382,CH 383
Продуциране на газ
Аромат  
Киселинообразуване при 40 oC 10MU/100l инокулат.* 6 h, pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ ЗА ТРАДИЦИОННО КИСЕЛО МЛЯКО

Mystarter Y400 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за традиционно кисело мляко.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 401/ Y 402
Продуциране на газ
Аромат + + + +
Визкозитет + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h 30 min, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y410 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за кисело мляко.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 411/ Y 412
Продуциране на газ
Аромат + + +
Визкозитет + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y420 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за кисело мляко.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 421/ Y 422
Продуциране на газ
Аромат + + +
Визкозитет + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y430 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и гарантира бързо киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява много ниско производство на екзополизахариди и кисел вкус. Подходящ за производстото на традиционно кисело мляко и гъсти продукти.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 431/ Y 432
Производство на газ
Аромат + + + +
Визкозитет + +
Сила на гела + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 3 h 30 min, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ ЗА КИСЕЛО МЛЯКО С ТВЪРД И РАЗБИТ КОАГУЛУМ, СЛАДКИ КИСЕЛИ МЛЕКА

Mystarter Y510 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за кисело мляко.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 511/ Y 512
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + +
Сила на гела + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h 30 min, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y520 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus щамове и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за всички видове кисело мляко. Особено подходящ е за кисели млека с дълъг срок на годност.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 521/ Y 522
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + +
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 6 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y530 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus щамове и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява умерено производство на екзополизахариди и мек вкус.
Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 531/ Y 532
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y540 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява добре балансирана структура и вкус. Подходящ за всички видове кисело мляко специално за плодови такива, защото има слабо последващо киселинообразуване.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 541/ Y 542
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 6 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y550 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за всички видове кисело мляко. Особено подходящ е за кисели млека с дълъг срок на годност.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 551/ Y 552
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 6 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y600 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за производство на кисело мляко с разбит коагулум.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 601/ Y 602
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y610 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus щамове и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за производство на кисело мляко с разбит коагулум.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 611/ Y 612
Продуциране на газ
Аромат + + +
Визкозитет + + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y700 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophiles и Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява високо производство на екзополизахариди. Подходящ за производство на кисело мляко с разбит коагулум.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 701/ Y 702
Производство в газ
Аромат +
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 4 h 30 min, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y710 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Lactobacillus lactis ssp. lactis и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява много ниско или никакво производство на екзополизахариди, но с пълен и характерен аромат на кисело мляко. Подходящ за производство на кисело мляко с разбит коагулум.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 711/ Y 712
Продуциране на газ
Аромат + + +
Визкозитет + + 
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

Mystarter Y720 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Lactobacillus lactis ssp. lactis и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко. Осигурява много високо производство на екзополизахариди и ацедофилни млечни продукти.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 721/ Y 722
Продуциране на газ
Аромат + + +
Визкозитет + + +
Сила на гела + + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y730 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Lactobacillus lactis ssp. lactis и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява добре балансирана структура. Подходяща е за производството на всички видове млека и особено за плодови кисели млека поради слабото си последващо киселинообразуване.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 731/ Y 732
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + +
Сила на гела + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ ЗА АЙРЯН, КИСЕЛО-МЛЕЧНИ НАПИТКИ И ПЛОДОВ ЙОГУРТ ЗА ПИЕНЕ

MYStarter Y800 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много високо производство на екзополизахариди и е подходящо за йогуртови напитки и плодови кисели млека.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 801/ Y 802
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + +
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y810 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много високо производство на екзополизахариди и е подходящо за производство на Айрян.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 811/ Y 812 / Y813
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 4 h 30 min, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y900 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много високо производство на екзополизахариди и свързва много повече вода от подобни други такива закваски.
Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 901/ Y 902 / Y903
Продуциране на газ
Аромат
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 5 h, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter Y910 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Streptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на кисело мляко . Осигурява много високо производство на екзополизахариди и свързва много повече вода от подобни други такива закваски.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури Y 911/ Y 912
Продуциране на газ
Аромат + +
Визкозитет + + + +
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване* ∆pH >0,4
Киселинообразуване при 43 oC 10 MU/100L инокулат.** 4 h 30 min, pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ ЗА МЛЕЧНО-КИСЕЛА НАПИТКА КЕФИР

MYStarter KF 1 е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. lactıs biovar diacetylactis, Lactobacillus brevis, Leuconostoc spp.mesenteroides и Saccharomyces cerevisiae и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на Кефир.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Продуциране на газ ++
Аромат ++
Киселинообразуване при 35 oC 10 MU/100L инокулат.** 7 h, pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter KF 2 е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани щамове Lactococcus lactis subsp lactis, Lactococcus lactis ssp lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus acidophilus и Streptococcus thermophilus и гарантира контролирано киселинообразуване по време на ферментацията при производството на Кефир.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Продуциране на газ + +
Аромат + +
Киселинообразуване при 35 oC 10 MU/100L инокулат.** 7 h 30 min, pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ ЗА ПРОБИОТИЧНО КИСЕЛЕО МЛЯКО

MYStarter PRE 1 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани екзополизахариди продуциращ щам Streptococus thermophilus и пробиотични щамове Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium animalis ssp.lactis осигфуряваща контролирано киселинообразуване във ферментиралият млечен продукт.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури PRE 1A, PRE 1B
Газообразуване 
Аромат
Вискозитет + + + 
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване ∆pH < 0,4
Киселинообразуване при 43oC 10 MU/100 l инокулат 5h   , pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter PRE 2 Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално подбрани екзополизахариди продуциращ щам Streptococus thermophilus и пробиотични щамове Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium animalis ssp.lactis осигфуряваща контролирано киселинообразуване във ферментиралият млечен продукт.

Обща информация

Характеристики Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Ротационни култури PRE 2A, PRE 2B
Газообразуване
Аромат
Вискозитет + + + 
Сила на гела + + +
Последващо киселинообразуване  ∆pH < 0,4
Киселинообразуване при 43oC 10 MU/100 l инокулат  5h   , pH:4,6±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

ПРОТЕКТИВНИ СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ВИДОВЕ СПОМАГАТЕЛНИ СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ

MYStarter LR Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactobacillus rhamnosus. Тя е разработена специално за съхранение на млечни продукти. Произвежда бактериоцини, които действат срещу голяма група патогенни микроорганизми и предпазват продукта то развала.

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter PR Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactobacillus plantarum и Lactobacillus rhamnosus. Тя е разработена с цел естествено консервиране и съхранение на млечни продукти. Те проявяват добра инхибиторна активност срещу патогенни бактерии, плесени и дрожди.

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter LBU Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. Той трява да бъде използван в комбинаци с традиционните култури за подобряване аромата и ускоряване на ферментационният процес.

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter LBC Series е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове Lactobacillus paracasei subsp. paracasei. Трябва да бъде използвана в кобинация с други култури за засилване на аромата и повишаване на киселинообразуването по време на ферментация.

Основна информация

Продукти Информация
Обем на опаковката 25MU,50MU,100MU,200MU
Култури за ротация LBC
Образуване на газ
Киселинообразуване при 43oC 10 MU/100 l инокулат  7 h , pH:5,0±0,15

Съхранение: при температура -18 °С

MYStarter PAB е замразена суха закваска за директна инокулация. Съдържа специално селектирани щамове  Propionibacterium freudenreichii subsp. shermani. Разработена е за твърди и полу твърди сирена с дупки „очи“. Трябва да се използва в комбинация с обичайните за този тип сирене култури.

Съхранение: при температура -18 °С