Производство на твърди и полутвърди сирена2019-01-30T15:30:33+00:00

Производство на твърди и полутвърди сирена

2019-01-28T21:15:09+00:00

Пре-прес

Пре-прес Готовата сиренина от сиреноизготвителя се приема в Пре–Прес [...]