Смеси на основата на млечни протеини

Продуктите на основата на млечни протеини са разработени по-специално за производството на преработено сирене и аналози на сирене. Продуктовата серия помага за балансиране на съотношението протеин / сухо вещество, подобрява структурата и текстурата на продукта.

ПРОДУКТ ПРИЛОЖЕНИЕ Опаковка
Blockmix 7000 Processed Cheese 25 Kg
Blockmix 6000 Processed Cheese & Mozzarella Cheese 25 Kg
Yogmix 900 Yogurt & Yogurt Drink 20 Kg - 25 Kg
Yogmix 1200 Yogurt & Yogurt Drink 20 Kg - 25 Kg
Yogmix 3800 Yogurt & Yogurt Drink 20 Kg - 25 Kg
Yogmix Plus Yogurt & Yogurt Drink 20 Kg - 25 Kg
Labmix 1060C Labneh 20 Kg
Labmix 1550W Labneh 20 Kg