Хранителна среда за култивиране на закваски Милкекол

Milkecol е идеална среда за култивиране и е предназначена за сигурно размножаване на стартерните култури по време на производството на производствена закваска.

Продуктовата серия стимулира растежа на млечнокиселите бактерии по време на млечна ферментация. Съдържа някои специални вещества, които предотвратяват образуването на бактериофагите и засилва популацията на млечните култури, поради своята буферна система и богата хранителна стойност.

Milkecol е стандартен, рентабилен и лесен за употреба продукт, в сравнение с конвенционалните среди като мляко, възтановено сухо мляко и т.н.

6 % от разтвореният продукт е достатъчен, за да се подготви хранителната среда за производствена закваска.

продукт
приложение
разфасовка

Milkecol Thermo
Термофилна производствена закваска
25 кг

Milkecol Thermo Special
Термофилна производствена закваска
25 кг

Milkecol Thermo Forte
Термофилна производствена закваска
25 кг

Milkecol Meso-Thermo
Термофилна и мезофилна производствена закваска
25 кг

Milkecol Meso
Мезофилна производствена закваска
25 кг