Проектиране и цялостен инженеринг

Машини Проектиране и цялостен инженеринг

Фирма АЛМЕР ЕООД е специализирана компания в продажба и обслужване на машини за производството и опаковането на хранителни продукти. Предлаганите от нас инсталации и съоръжения са насочени най-вече към млечната индустрия. АЛМЕР ЕООД извършва пълен цикъл от планиране, проектиране, доставка, монтаж и инсталиране, до пълното пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа със съответната машина. Нашата компания оказва съдействие на клиентите при внедряването на проекти по различни европрограми.